Danh sách giáo viên, công nhân viên

TT Họ và Tên Đệm Tên Môn Chức vụ Điện thoại Email liên lạc
1 Trương Ánh Loan Công Nghệ Giáo viên 0908027775 anhloan212012@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thảo Công Nghệ Giáo viên 0343689566 Tailieucuathao@gmail.com
3 Trần Nghĩa Dũng Địa P. hiệu trưởng 0913755400 thaydungngoquyen260663@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ngọc Hường Địa Giáo viên 0917717345 ngochuong12a1@gmail.com
5 Phan Lương Cao Ngọc Yến  Nhi Địa Giáo viên 0918744036 plcnyn1985@gmail.com
6 Chu Thị Phượng Địa Giáo viên 0981057079 chuphuong0610@gmail.com
7 Nguyễn Thị Trang GDCD Giáo viên '0976311487 trangcongdan@gmail.com
8 Trần Thị Vui GDCD Giáo viên 0976955323 vuitringuyen@gmail.com
9 Nguyễn Cao Biên Hóa Giáo viên 0974668697 thaybienngoquyendn@gmail.com
10 Ngô Minh Đức Hóa Giáo viên '0983334134 minhducbap@gmail.com
11 Nguyễn Thị Thu Hóa Giáo viên 0983730989 nttha1910@gmail.com
12 Võ Thị Mai  Hoàng Hóa Giáo viên 0919709713 vtmhoangnq@gmail.com
13 Võ Thị Lam Hồng Hóa Giáo viên '0987978135 lamhong3107@yahoo.com
14 Trần Ngọc Hùng Hóa Tổ trưởng 0918569028 h62tranhung@yahoo.com.vn
15 Lê Thị Thanh Thuỷ Hóa Giáo viên 0916670932 thuythanh2010@gmail.com
16 Trịnh Thị Kế toán Tổ trưởng 0918805096 Trinhha1973@gmail.com
17 Phạm Đăng Dũng Giáo viên 0347369849 Dungsp90@gmail.com
18 Nguyễn Thị Hạnh Tổ trưởng 0989211731 hanh.tolynq@gmail.com
19 Ngô Hoà Hoà Giáo viên 0909200290 kimhoa0703@gmail.com
20 Trần Thanh Khê Giáo viên 0902887606 thanhkhetran.tp1967@gmail.com
21 Võ Bình Minh Giáo viên 0939323579 vobinhminh1987.lqd2@gmail.com
22 Nguyễn Thị Tuyết Trang Giáo viên 0917222018 tranglynq1968@gmail.com
23 Nguyễn Thị Phương Trinh Giáo viên 0938533446 nguyentrinh725@gmail.com
24 Lê Thị Thanh Tuyền Giáo viên 0906091719 ltttuyen2203@gmail.com
25 Nguyễn Thuỳ Dung Sinh Giáo viên 0383806839 ngthuydzung@gmail.com
26 Lê Thị Xuân  Lam  Sinh Giáo viên 0909856868 xuanlam108@gmail.com
27 Hoàng Thị Ngọc  Sương Sinh Giáo viên 0917429242 suonglongnq@gmail.com
28 Nguyễn Thị Trần Thụy  Sinh Giáo viên 0915722124 Nttthuy311@gmail.com 
29 Lê Thị Anh Sử Giáo viên 0987555988 leanh.subh@gmail.com
30 Lê Thị Thu Hằng Sử Tổ trưởng 0983372566 hangnq82@gmail.com
31 Đào Thị Mỹ Trinh Sử Giáo viên 0937788481 wpaloma8@gmail.com
32 Phan Đức Hoành Thể Dục - GDQP Tổ trưởng 0937333349 Hoanhan3009@gmail.com
33 Nguyễn Hoàng  Hùng Thể Dục - GDQP Giáo viên 0916773262 sitieu1963@gmail.com
34 Phẩm Thị Thuỳ Linh Thể Dục - GDQP Giáo viên 0913947484 Baobao3009@gmail.com
35 Đặng Hồng Lực Thể Dục - GDQP Bí thư đoàn 0947995488 danghongluc@gmail.com
36 Phan Trọng Nghĩa Thể Dục - GDQP Hiệu trưởng 0918773322 phantrongnghiasgd@gmail.com
37 Trần Thị Tình Thể Dục - GDQP Giáo viên 0984212831 trantinhtheduc@gmail.com
38 Trần Hương Giang Tiếng Anh Giáo viên 0833107095 tranhuonggiang081293@gmail.com
39 Lương Thị Thu Hà Tiếng Anh Chủ tịch công đòn 0933855675 Thuhayt2013@gmail.com
40 Bùi Xuân Lộc Tiếng Anh Giáo viên 374293847 buixuanlocnq@gmail.com
41 Trần Văn Nghĩa Tiếng Anh Tổ trưởng 0913130131 nnghiavanjohn@gmail.com
42 Trịnh Quỳnh Như Tiếng Anh Giáo viên '0352768216 trinh.quynh.nhu.0704@gmail.com
43 Vũ Cẩm Thu Tiếng Anh Giáo viên 0847018963 camthu0408@gmail.com
44 Trần Đức Tồn Tiếng Anh Giáo viên 0395734914 Tranducton2909@gmail.com
45 Ngô Ngọc Thuỳ Trang Tiếng Anh Giáo viên 0913148399 ngotrang03@gmail.com
46 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Tiếng Anh P. bí thư đoàn 0944926040 nguyentrinh0405@gmail.com
47 Bùi Phú Xuân Tiếng Anh P. hiệu trưởng 0918191335 bphuxuannq@gmail.com
48 Trần Thị Thuý  An Tin Giáo viên 0834505068 tranthithuyan206@gmail.com
49 Hà Uyên Chy Tin Giáo viên 0907373581 chynhpt@gmail.com
50 Nguyễn Thị Thu Hòa Tin Giáo viên 0973367418 thuhoateen@gmail.com
51 Hồ Xuân Kiên  Kiên Tin Tổ trưởng 0946677245 hoxuankien2010@gmail.com
52 Phan Thị Tài Tin Giáo viên 0909790083 phanthitai@gmail.com
53 Bùi Thị Thanh Toán P. hiệu trưởng 0946422839 btthanhha.nq@gmail.com
54 Nguyễn Vĩnh Hảo Toán Giáo viên 0945042709 Vinhhao1906@gmail.com
55 Vũ Ngọc Hoà Toán Giáo viên 0907185797 ngochoa9630@gmail.com
56 Nguyễn Phạm Thu  Hương Toán Giáo viên 0383385946 npthuhuong89@gmail.com
57 Lê Đức Lợi Toán Giáo viên 0911909422 ducloi115@gmail.com
58 Hoàng Trọng Long Toán Giáo viên 0914008045 htlong.nq@gmail.com
59 Lê Văn Đắc Mai Toán Tổ trưởng 0838699576 levandacmai68@gmail.com
60 Hoàng Cao Thành  Nhân Toán Giáo viên 0978311494 thanhnhan189lqd@gmail.com
61 Đỗ Tất Thắng Toán Giáo viên 0918306113 dtthangnq@gmail.com
62 Đỗ Tấn Tùng Toán Giáo viên 0918356898 dotantung@gmail.com
63 Đặng Thị Hồng Vân  Vân Toán Giáo viên 0906781378 dthvannq@gmail.com 
64 Đào Vân Anh Văn Giáo viên 0982464432 daovananhtl@gmail.com
65 Huỳnh Minh Giàu  Văn Tổ trưởng 0919076601 huynhminhgiau259@gmail.com 
66 Trần Thị Quế  Hương Văn Giáo viên 0937359193 quehuongtran18111993@gmail.com
67 Đỗ Thị Thanh Thanh Văn Giáo viên 0988369169 dothanhthanhnq@gmail.com
68 Hà Thị Thoa Văn Giáo viên 0963243979 hathoa789@gmail.com
69 Nguyễn Thị Mỷ Tiên Văn Giáo viên 0906270994 nguyenthimytienk2@gmail.com
70 Trần Văn  Tiến  Văn Giáo viên 0388645504 Tientranvan62@gmail.com
71 Lê Thị Kim Trâm Văn Giáo viên 0935237115 lekimtram.2021@gmail.com
72 Trần Nghĩa Kiều  Phượng  Văn thư Giáo viên 0976001361 kieuphuong123416@gmail.com
73 Lê Hữu Cạy Y tế Giáo viên 0836665200 le.huu.cay@gmail.com
74 Trương Trần Mạnh Thắng Bảo vệ Nhân viên 0908425150 dvvpngoquyen@gmail.com
75 Hồ Sơn Tùng Bảo vệ Nhân viên 0819165852  
76 Trịnh Hồng Nhân Bảo vệ Nhân viên 0344802025  
77 Trần Thị Huyền Lao công Nhân viên 0908425150  
78 Đặng Thị Lao công Nhân viên 0798657949  
79 Bùi Thị Kim Loan Lao công Nhân viên 0938743047  
80 Lê Thiện Ngọ Quản sinh Nhân viên 0913942942  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây